ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Α.Φ.Μ.:094244252
Γ.Ε.ΜΗ.:050684944000
Μ.Α.Ε.:41373/32/Β/98/013
Περιφέρεια:Θεσσαλίας
Νομός:Μαγνησίας
Δήμος:Βόλου
Διεύθυνση:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΤΕΡΜΑ-ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο:2421091090